ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130947
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  130947
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านออนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านออนกลาง
ตำบล :
  ออนกลาง
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-859117
โทรสาร :
  053859117
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  webmaster@onklang.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านออนกลาง


นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน