ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปาสามขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130948
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  130948
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเปาสามขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Paosamkha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเปาสามขา
ตำบล :
  ออนกลาง
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2472
อีเมล์ :
  paosamkha_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ออนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:11:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเปาสามขาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน