ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130952
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  130952
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaysai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยทราย
ตำบล :
  แม่ทา
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  052-000860
โทรสาร :
  052-000860
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  wathuaysai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยทรายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน