ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130953
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  130953
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนชัย
ตำบล :
  แม่ทา
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  0821881244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  wdcs567@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่ทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนชัย


นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน