ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130954
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  130954
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ตะไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maetakrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่ตะไคร้
ตำบล :
  ทาเหนือ
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  0814126812
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2548
อีเมล์ :
  maetakraischool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทาเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ตะไคร้


นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน