ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131001
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ริมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maerimwittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำงาม
ตำบล :
  ริมใต้
อำเภอ :
  แม่ริม
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50180
โทรศัพท์ :
  0-5386-0292
โทรสาร :
  0-5386-0232
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  maerimwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ริม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:57:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม


นายสำเร็จ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน