ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131005
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝางชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fangchanupathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสองแคว
ตำบล :
  สันทราย
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-883398
โทรสาร :
  053883398
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  fangchanu@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 08:48:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน