ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131011
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  131011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANKAMPHAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน-
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-331907
โทรสาร :
  053332036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2494
อีเมล์ :
  skp@skpschool.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันกำแพง


นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน