ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 10 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131012
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  131012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันทรายวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANSAI WITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกษตรใหม่
ตำบล :
  หนองหาร
อำเภอ :
  สันทราย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50290
โทรศัพท์ :
  053 498220
โทรสาร :
  053 353872
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  sansai_w@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองแม่โจ้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 15:39:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม


นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน