ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131021
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042005
รหัส Obec 6 หลัก :
  131021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKADWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนเปา
ตำบล :
  ดอนเปา
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053489170
โทรสาร :
  053489116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  bkwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยสัพพัญญู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม


นายสมชาย สันกลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน