ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510121
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  510121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongmalor huaysaikhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองมะล้อ
ตำบล :
  แม่ลาน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  0833207031
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว


นางสุดาพร พรมมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2