ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510122
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  510122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กองวะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekongwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแม่กองวะ
ตำบล :
  แม่ลาน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  083-3207031
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2513
อีเมล์ :
  maekongwa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:45:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กองวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองวะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน