ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510125
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  510125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาทราย
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-092880
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  nasainasaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน