ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510129
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  510129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaytomchaiyawongsaupptham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยต้ม
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-979903
โทรสาร :
  053-979902
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์


นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน