ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510130
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  510130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maewang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่หว่างต้นผาง
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-092979
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  banmaewang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเวียงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:39:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)


นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2