ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510138
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  510138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังมน
ตำบล :
  แม่ตืน
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-509275
โทรสาร :
  053-509275
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11-05-2487
อีเมล์ :
  w-mon_school@htmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ตืนศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบตเวียงแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:48:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน