ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510140
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  510140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหญ้าไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huayyasai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยหญ้าไซ
ตำบล :
  ดงดำ
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  0835852589
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  hauyyasai1951@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  209
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:45:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ


นายมานพ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน