ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510141
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  510141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าคา
ตำบล :
  ดงดำ
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดงดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคา


นายทรงพล เตจ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน