ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510145
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  510145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPungkham(Pracha U-thit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปวงคำ
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-979300
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2470
อีเมล์ :
  Puangkham.10@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:34:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)


นายชนะชัย เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน