ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510147
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  510147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโฮ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโฮ่ง
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-979464
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  banhongschool2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:45:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโฮ่ง


นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน