ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510149
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  510149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannaklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านนากลาง - ผายอง
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  0979482693
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:32:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากลาง


ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน