ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510157
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  510157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่อมต้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhomtor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านฮ่อมต้อ
ตำบล :
  ลี้
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  209
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:56:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ


นายเวชยันต์ นันทมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน