ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสักงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510158
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  510158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสักงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGSAKNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านผาหนาม
ตำบล :
  ป่าไผ่
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  053-536090
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  dongsukngam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:43:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสักงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน