ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510163
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  510163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านป่าไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paphai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าไผ่
ตำบล :
  ป่าไผ่
อำเภอ :
  ลี้
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  phapaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงจามรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.ป่าไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:51:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่


ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน