ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510164
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  510164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHONGSEELAPON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโฮ่ง
ตำบล :
  บ้านโฮ่ง
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-980330
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  banhonagsilaporn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  208
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 09:49:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์


นายวิทยา ยะปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน