ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510165
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  510165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huaikan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยกาน
ตำบล :
  บ้านโฮ่ง
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-980331
โทรสาร :
  053-980331
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  huaikan.banhong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:38:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกาน


นายชิตพล เตจ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน