ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510166
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  510166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaiha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยห้า
ตำบล :
  บ้านโฮ่ง
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-980334
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  huaihaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  208
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยห้า


นายไพโรจน์ ใจเตี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน