ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510167
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  510167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำดิบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuainumdib
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยน้ำดิบ
ตำบล :
  บ้านโฮ่ง
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-980359
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  huainumdib1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงกานต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เวียงกานต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ


นางประกายคำ มโนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน