ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510177
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  510177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่ายาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanLaoyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเหล่ายาว
ตำบล :
  เหล่ายาว
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-578032
โทรสาร :
  053578032
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  ly_2561@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ายาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว


นางสายสิน เสวกวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน