ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510179
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  510179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairath 48
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่งโป่ง
ตำบล :
  เหล่ายาว
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-578031
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  thairath_48@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ายาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน