ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510186
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  510186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาสะวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongplasawai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปากล้อง
ตำบล :
  หนองปลาสะวาย
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-978089
โทรสาร :
  053-978089
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2482
อีเมล์ :
  sch.nongplasaway@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14:42:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย


นายจำรัส มูลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน