ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510195
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  510195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwunglung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังหลวง
ตำบล :
  ป่าพลู
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053591989
โทรสาร :
  053591989
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  wllp2.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  208
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหลวง


นายอำนาจ ทองจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน