ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510196
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  510196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huai La School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านใหม่ศรีบุญเรือง
ตำบล :
  ป่าพลู
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-007540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2494
อีเมล์ :
  school@huaila.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงกานต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหละ


นายนิรัญ เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน