ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแทง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510200
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  510200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแทง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaytang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยแทง
ตำบล :
  ป่าพลู
อำเภอ :
  บ้านโฮ่ง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51130
โทรศัพท์ :
  053-591338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  208
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:15:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแทง


นายทวีชัย อัมพุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแทง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน