ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510245
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  510245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไม้ตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAITAKHIAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไม้ตะเคียน
ตำบล :
  ตะเคียนปม
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  0983367701
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  admin@mtks.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหัวช้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนปม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน


นายบัณฑิต กันธิวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2