ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510248
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  510248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยงูสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hauyngoosing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยงูสิงห์
ตำบล :
  ตะเคียนปม
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  052039623
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  hauyngoosing@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหัวช้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนปม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน