ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510249
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  510249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonglak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองหลัก
ตำบล :
  ตะเคียนปม
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  กุมภาพันธ์ 2521
อีเมล์ :
  bannonglakschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนปม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11:10:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน