ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510252
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  510252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAESAME
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่แสม
ตำบล :
  ตะเคียนปม
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหัวช้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนปม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 15:27:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน