ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510256
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  510256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโป่งแดง
ตำบล :
  ทุ่งหัวช้าง
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  052033928
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เมษายน 2530
อีเมล์ :
  pong256dang@pongdang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:11:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งแดง


นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน