ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510259
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  510259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีศรีวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakkeesriwichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองผำ
ตำบล :
  ทุ่งหัวช้าง
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  053975210
โทรสาร :
  053975210
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2532
อีเมล์ :
  samakkee_lp2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:21:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย


นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน