ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510261
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  510261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonmoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนมูล
ตำบล :
  บ้านปวง
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  081-7244855
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2515
อีเมล์ :
  donmoonsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหัวช้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านปวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:08:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนมูล


นายนิรันดร ปาละมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน