ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510262
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  510262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปวง
ตำบล :
  บ้านปวง
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  053596258
โทรสาร :
  053596258
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/11/2474
อีเมล์ :
  banpuangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  211
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านปวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปวง


นายสมัคร ไชยสมภาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2