ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่บอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510263
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  510263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่บอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmeaborn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแม่บอนใต้
ตำบล :
  บ้านปวง
อำเภอ :
  ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51160
โทรศัพท์ :
  053-540011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2530
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านปวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 14:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่บอน


นายสามารถ สุทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน