ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510278
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  510278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยปันจ๊อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaypanjoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยปันจ๊อย
ตำบล :
  หนองยวง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053-504825
โทรสาร :
  053504825
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2478
อีเมล์ :
  hpjschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองยวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:22:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย


นายสมพล หล้าเต็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน