ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510280
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  510280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านล้องเครือกวาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LONGKRUAKWAOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านล้องเครือกวาว
ตำบล :
  หนองยวง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2495
อีเมล์ :
  Longkruwkwaowschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงหนองล่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:04:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว


นางสนธยา หล้าเต็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน