ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510281
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  510281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองยวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongyuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองยวง
ตำบล :
  หนองยวง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053505006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2582
อีเมล์ :
  nongyuang264@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองยวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10:37:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองยวง


นายเจษฎา ปัญญายิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน