ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสะแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510283
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  510283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังสะแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadwangsakaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังสะแกง
ตำบล :
  หนองล่อง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  083-129-0628
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  wangsakang.school.lpn2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงหนองล่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11:51:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังสะแกง


นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน