ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510285
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  510285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าหลุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaluk School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าหลุก
ตำบล :
  หนองล่อง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053-504166
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงหนองล่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าหลุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน