ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510286
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  510286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thachang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองล่อง
ตำบล :
  หนองล่อง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  0838540366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2484
อีเมล์ :
  Banthachang.2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  212
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:27:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าช้าง


นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน