ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510289
รหัส Smis 8 หลัก :
  51020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  510289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbandong (kamboonprachathakol)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงหลวง
ตำบล :
  วังผาง
อำเภอ :
  เวียงหนองล่อง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053-504956
โทรสาร :
  053586044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  watbandong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังผาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:04:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)


นายอภิชาติ แสนเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน